En l'elaboració del cava és fonamental partir del vi com a matèria primera d'alta qualitat i que vingui precedit d'una elaboració acurada. Posteriorment i un cop preparat el vi es procedeix al denominat tiratge, procediment en que s'afegeix al vi el licor de tiratge, una solució de sucre i llevats i s'embotella amb objecte que tingui lloc una segona fermentació alcohòlica dintre de l'ampolla. Es tapen les ampolles amb tap corona i obturador, per evitar tota pèrdua de gas carbònic.

Les ampolles reposen apilades en rima a la cava, on fan la segona fermentació i envelleixen lentament. En aquesta fase passen mesos i fins i tot anys segons la classe i qualitat del cava que es desitja obtenir.

La següent fase és la de remoguda, on les ampolles situades als pupitres o a les gàbies es remouen un octau de volta cada dia, de manera que en vuit dies s'ha donat una volta completa a l'ampolla, d'aquesta manera els pòsits acumulats a la fase de rima, van descendint lentament fins al tap.

Als vint o trenta dies els pòsits estan situats al coll de l'ampolla, passant a la fase següent que és la de degollament, s'agafa l'ampolla invertida, se li treu el tap arrossegant els sediments existents en ell procedents de la segona fermentació. En aquesta operació és precís substituir el líquid perdut, el que s'aconsegueix amb el licor d'expedició, que és una barreja de vi i sucre en quantitats variables, per obtenir els diferents tipus de cava semi-sec o brut, o sense addició de sucre, el brut nature.

Acabada aquesta operació es col·loca el tap de suro definitiu i el morrió. Es neteja l'ampolla de la brutícia que s'ha acumulat durant tant de temps, vestint després l'ampolla amb la càpsula, etiquetes i el segell de control, embalant-se finalment en caixes.


Pujar | Baixar